Members

Staff

 • Professor SANKAI Yoshiyuki, Ph.D,
  Professor, Department of System & Information Engineering, University of Tsukuba
  Director, Center for Cybernics Research, University of Tsukuba
  Program Manager, the Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies (ImPACT) Program
 • Associate Professor KAWAMOTO Hiroaki, Ph.D,
  Associate Professor, Faculty of Engineering, Information and Systems, University of Tsukuba
 • CCR
  • Advisor : OKADA Minoru
  • Finance and Accounting : AOYAGI Mitsuru
  • General Affairs : TSURUKAWA Masami
  • Research support : KANGOORI Reiko
  • Research support : SAZAWA Miyuki
  • Planning and Public relations : SUZUKI Chikako
  • Researcher : FUJITA Takehiro

Students

 • KANO Shori, 2nd year in Systems & Information Engineering Doctoral Program in Empowerment Informatics
 • ASAKURA Yasunari, 1st year in Systems & Information Engineering Doctoral Program in Empowerment Informatics
 • INUZUKA Kento, 1st year in Systems & Information Engineering Systems Doctoral Program, Research Fellowships for Young Scientists
 • UEHARA Akira, 1st year in Systems & Information Engineering Systems Doctoral Program
 • INOUE Chihiro, 2nd year in Systems & Information Engineering Systems Master Program
 • UEDA Kyosuke, 2nd year in Systems & Information Engineering Systems Master Program
 • TAKASHIMA Rintaro, 2nd year in Systems & Information Engineering Master Program in Empowerment Informatics
 • BABA kazutomo, 1th year in Systems & Information Engineering Systems Master Program
 • SANKAI Hiroki, 1th year in Systems & Information Engineering Systems Master Program
 • TOYAMA Hiroaki, 1th year in Systems & Information Engineering Systems Master Program
 • IMAHORI Masanobu, 4th year in Engineering Systems Bachelor Program
 • KISHIGAMI Marina, 4th year in Engineering Systems Bachelor Program
 • KUWAHARA Takashi, 4th year in Engineering Systems Bachelor Program
 • SAWADO Chikako, 4th year in Engineering Systems Bachelor Program
 • NAKAGAWA Koji, 4th year in Engineering Systems Bachelor Program
 • MAKINO Masaki, 4th year in Engineering Systems Bachelor Program

OB/OG

 • Kenichi WATANABE(1995)
 • Go YOSHINO(1996)
 • Kiyoshi FUJIWARA(1996)
 • Takahiro UNO(1996)
 • Kouichiro OHTA(1996)
 • Yumiko KAGAMI(1996)
 • Tetsuya NII(1995)(1997)
 • Hironori SATO(1997)
 • Hisashi MORIYAMA(1997)
 • Akira NAKAMURA(1998)
 • Masayoshi KOKUSHO(1998)
 • Hiroshi TANAKA(1999)
 • Kouichi HATTORI(1999)
 • Masato KONDO(1999)
 • Osamu NAKANISHI(1999)
 • Shinya YAMAGUCHI(1999)
 • Junichi YOSHINAGA(2000)
 • Junpei OKAMURA(2000)
 • Ryouichi TAKIYA(2000)
 • Tadahiko IIJIMA(2000)
 • Tsutomu SATO(2000)
 • Mitsuko AZEKURA(2000)
 • Hiroshi HONGU(2001)
 • Masako NOZAWA(2001)
 • Takao NAKAI(2001)
 • He HUA(2002)
 • Hiromasa YAMAGISHI(2002)
 • Kouta KASAOKA(2002)
 • Atsushi SUGIURA(2003)
 • Haruki IMAI(2003)
 • Shigehiro KANBE(2003)
 • Mitsunori SUGIHARA(2003)
 • Ryo KOSAKA(2004)
 • Suwoong LEE(2004)
 • Takashi KUWABARA(2004)
 • Hiroaki KAWAMOTO(2004)
 • Hiroto YAMAGISHI(2004)
 • Harutoshi KOGUCHI(2005)
 • Yuichiro KAWAMURA(2005)
 • Goji MITO(2005)
 • Junji OHYAMA(2005)
 • TODA Hideki(2006)
 • ISHII Yasuyuki(2006)
 • KIM Kiyoung(2006)
 • ICHIHASHI Fumiyuki(2007)
 • SUZUKI Kenta(2007)
 • KOSAKA Kengo(2007)
 • LEE Jung-Sub(2007)
 • NAGATSUKA Hiroyuki(2007)
 • NEMOTO Kazunari(2007)
 • ITOU Takayuki(2008)
 • KAWAGUCHI Kou(2008)
 • TERADA Kenji(2008)
 • WAKABAYASHI Kouji(2008)
 • HAYASHI Tomohiro(2009)
 • SATO Takuya(2009)
 • SINGH Dayanand(2009)
 • TSUKAHARA Atsushi(2009)
 • OOTSUKA Tasuku(2009)
 • SATOH Hozumi(2010)
 • OSHIMA Shiori(2010)
 • SHINGU Masahiro(2010)
 • OKADA Takeshi(2010)
 • KAWANISHI Ryota(2010)
 • KIMURA Kazumasa(2010)
 • SHIRAKI Tomoya(2010)
 • NAGAI Yukitoshi(2010)
 • TSUJIMURA Shinichi(2011)
 • STEFAN Taal(2011)
 • OKADA Norimasa(2011)
 • MATSUMOTO Susumu(2011)
 • ONG Guang Yi(2011)
 • KURUSHIMA Hiroya(2012)
 • KOBA Hayato(2012)
 • HARA Hiromasa(2012)
 • HIRAMATSU Kousuke(2012)
 • INOUE Akira(2012)
 • NGUYEN Minh Tuan(2012)
 • AONO Tetsunori(2012)
 • SAKURAI Takeru(2013)
 • SHIRAISHI Naoto(2013)
 • TAKETOMI Takumi(2013)
 • KURAHASHI Yukinori(2013)
 • TODA Yoshinami(2013)
 • WATARI Hiroki(2013)
 • KAWABATA Tomoyoshi(2014)
 • IANOV Alexsandr Igorevitch(2014)
 • KAWAHARA Sho(2014)
 • KOSHIO Hiroaki(2014)
 • SABE Ryotaro(2015)
 • SAITO Atsushi(2016)
 • EKUNI Shota(2016)
 • MURATA Koichi(2016)
 • FUJITA Takehiro(2016)
 • SHIRAISHI Ryoichiro(2017)